Czekamy na Twój kontakt
22 412 17 14
kom: 508 135 165, 508 135 175

Polityka prywatności

Administratorzy danych

Administratorem danych osobowych jest Anna Zacharewicz, prowadząca działalność gospodarczą jako Biuro nieruchomości pod nazwą Entarius Anna Zacharewicz, z siedzibą w: 02-797 Warszawa, al. KEN 51 lok. U18, posiadająca NIP: 951 202 53 09

Dane kontaktowe 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email anna.zacharewicz@entarius.pl, telefonicznie pod numerem 508 135 175 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Z Administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktu poprzez wskazany przez Panią/Pana adres mailowy i realizacji zgłoszonej przez Panią/Pana prośby wysłanej w zapytaniu poprzez formularz kontaktowy lub na wskazany adres mailowy Administratora - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na pytania potencjalnych klientów Administratora.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu spełnienia jednej z poniższych przesłanek:
a) zakończenie korespondencji z potencjalnym klientem, korespondencję uważa się za zakończoną w przypadku braku kontaktu z potencjalnym klientem przez okres 1 miesiąca
lub
b) podpisaniu umowy o świadczenie usług z Administratorem.

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, innym biurom nieruchomości w ramach współpracy - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
- W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak podania powyższych danych osobowych spowodować może jednak brak możliwości odpowiedzi na zadaną przez Panią/Pana prośbę.